FASHION JEWELRY

瀚锜成立于1986年,设计生产各类流行时尚经典首饰珠宝。
配合开发国内外饰品平台,产品含括礼赠品、手工精镶饰品、天然真宝石首饰品。
打造独一无二的时尚及创意。
产品: 
耳环、墬子、手链、戒指、项链、别针。
风格:
东方天然淡水珍珠系列。
韩风时尚首饰。
欧美个性大气首饰系列。
司华洛水晶钻系列。
天然紫水晶、红宝石、蓝宝石、绿宝石、湖水蓝宝系列。